Архив инвеститори


 

Промяна в лицето заемащо длъжността директор за връзки с инвеститорите - 11.04.2014

Протокол от общото събрание на акционерите на Слънчев Ден АД - 08.08.2012

Пълномощно от 03.08.2012

Протокол от общо събрание на акционерите на Слънчев Ден АД

Пълномощно от общо събрание на акционерите на Слънчев Ден АД

Образец на пълномощно за общо събрание на акционерите на Слънчев Ден АД

Счетоводна справка на Слънчев Ден АД

Информация за правата на акционерите на Слънчев Ден АД

Материали за извънредно общо събрание на акционерите на Слънчев Ден АД насрочено за 23.07.2012

Мотивиран доклад на съвета на директорите на Слънчев Ден АД за извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 23.07.2012

Покана за извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 23.07.2012 и дневен ред

Протокол от неприсъствено заседание на съвета на директорите на "Пътища Пловдив" АД

Протокол от неприсъствено заседание на съвета на директорите на "Слънчев Ден" АД