Яхтено пристанище


Марина | Слънчев Ден

Яхтено пристанище Слънчев ден е изградено в северната част на курортен к-с Слънчев ден, непосредствено под комплекс Порт Палас.

 

Като модерен яхтен комплекс...

...с капацитет за 17 яхти, Марината предлага отлични условия за престой и домуване на яхти. Сигурността и спокойствието на посетителите, качеството на предлаганите услуги и опазването на околната среда са сред най – важните приоритети в управлението на Марината. Яхтеното пристанище е атрактивно за организиране на яхтени изложения.Навигационна информация:


  • Координати: 43о 14’ N & 28o 01’ E
  • Входни светлини: бяла - мигаща
  • Канал за връзка: 73 VHF
  • Дълбочина: максимум 1.60 м
  • Максимална скорост - 3 възла
  • Кейови места: 17 броя