Für Investoren


 

Материали от общо събрание на акционерите 12.05.2017

 

Списък на представителите / пълномощниците на акционерите "Слънчев Ден" АД

Протокол от общото събрание на акционерите "Слънчев Ден" АД

Протоколот редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Списък на акционерите юридически и физически лица на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно 1

Пълномощно 2

Пълномощно 3

Пълномощно 4

Пълномощно 5

Пълномощно Съни Тур

Пълномощно Т.Гергов

Пълномощно Цв. Гергов


Пълномощно "Слънчев Ден" АД

Протоколот редовно общо събрание на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно 1

Пълномощно 2

Пълномощно 3

Пълномощно 4

Пълномощно 5

Пълномощно 6


Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 12.05.2017

Мотивиран доклад на съвета на директорите на Слънчев Ден АД - Приложение 1

Мотивиран доклад на съвета на директорите на Слънчев Ден АД - Приложение 2

Протокол от неприсъствено заседание на съвета на директорите на "Слънчев Ден" АД

Пълномощно "Слънчев Ден" АД

Устав - хотел Марина

Устав - хотел Палас


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2010

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2011

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2012

Годишен финансов отчет "Слънчев Ден" АД - 2010


Оценителска експертиза

Автобиография на Георги Гергов

Автобиография на Николина Кирилова

Автобиография на Величка Гергова


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2016


Информация за прравата на акционерите на "Слънчев Ден" АД

Доклад за финансов отчет - 2013

Доклад за финансов отчет - 2014

Доклад за финансов отчет - 2015

Доклад за финансов отчет - 2016

Обявяване на поканата в търговския регистър

Оценителска експертиза

Удостоверение D Bank


Автобиография на Мария Георгиева

Доклад за дейноста на директора за връзки с инвеститорите на "Слънчев Ден" АД

Доклад на независимия одитор

Доклад на одитния комитет за дейността през 2016 година


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2013

Материали за общото събрание на акционерите "Слънчев Ден" АД

Годишен финансов отчет - 2011

Годишен финансов отчет - 2012


Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2014

Годишен доклад за дейността на "Слънчев Ден" АД - 2015

 

АРХИВ ИНВЕСТИТОРИ