За инвеститори

ПОДРОБНО

Протокол ОС 28.06.2019

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА от 28.06.2019 г.

Редовно общо събрание на акционерите 29.06.2018 и 14.07.2018

АРХИВ ИНВЕСТИТОРИ

За допълнителна информация и контакти:

Телефон
Факс
E-mail
+359(88)8614311
+359(52)361315
admin.office@sunnydaybg.com
+359(52)361917
+359(52)361035
ninapan@abv.bg