Для инвесторов

ПОДРОБНО

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2020г.

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите на СЛЪНЧЕВ ДЕН АД, проведено на 29.09.2020г.

МАТЕРАЛИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛЪНЧЕВ ДЕН АД за 29.09.2020 или при липса на кворум на 16.10.2020

Протокол ОС 28.06.2019

ПРОТОКОЛ ОТ ОСА от 28.06.2019 г.

Редовно общо събрание на акционерите 29.06.2018 и 14.07.2018

АРХИВ ИНВЕСТИТОРИ
ТелефонФаксE-mail
+359(88)8614311+359(52)361315admin.office@sunnydaybg.com
+359(52)361917+359(52)361035ninapan@abv.bg