Слънчев Ден

Грамота

Г-жа Деница Колева, член на съвета на директорите на Слънчев ден, с награда за "Принос в развтието и утвърждаването на туристическия продукт" в България.

2022г.

GRAMOTA_page-0001.jpg